HOTĂRÂREA NR. 468 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: ” Schimb de destinație din Școala Generală nr. 4 în Creșă, extindere pe verticală și orizontală, realizare împrejmuire și amenajări exterioare“