HOTĂRÂREA NR. 465 privind, înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra imobilului situat în Alba Iulia, str. București, nr. 16A