HOTĂRÂREA NR. 43 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018 a Consiliului local cu privire la stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 346/2019 a Consiliului local și Hotărârea nr. 416/2019 a Consiliului local, începând cu data de 1 martie 2020