HOTĂRÂREA NR. 425 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru Proiectul ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI APA ZONA ORIZONT, STRĂZILE: AZUR, ZENIT, ALBATROS, URANUS, ORIZONT 3, ORIZONT 4, ORIZONT 6, STR. ORIZONT 9, ORIZONT 10, ORIZONT 16, ORIZONT 21 , ORIZONT 23 , ORIZONT 24, ORIZONT 25, ORIZONT 26” în vederea depunerii în cadrul programului Național de Investiții „Anghel Saligny”