HOTĂRÂREA NR. 424 privind desemnarea reprezentanului Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia