HOTĂRÂREA NR. 42 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, a organigramei și statului de funcții al serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, începând cu data de 1 martie 2020