HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2019 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ)