HOTĂRÂREA NR. 390 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: ”Construire cresă de cartier în cartierul Gheorghe Șincai, Str. Gheorghe Șincai nr. 14, municipiul Alba Iulia, județul Alba”