HOTĂRÂREA NR. 389 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada octombrie – decembrie 2021