HOTĂRÂREA NR. 350 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.56222/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Social&Business Development SRL