HOTĂRÂREA NR. 323 privind modificarea organigramei și statului de funcţii al Direcţiei de asistenţă socială aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01.12.2020