HOTĂRÂREA NR. 322 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 290/19.07.2021 privind tarifele unice și tarifele distincte practicate de către operatorul economic delegat Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019