HOTĂRÂREA NR. 320 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: „DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA (BLOC G2) SI CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA”, aprobați prin Hotărârea nr. 398/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia