HOTĂRÂREA NR. 320 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 338/2020 a Consiliului local cu privire la înființarea Unității de Management a proiectului ”IRIS -INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS” depus în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021