HOTĂRÂREA NR. 319 privind modificarea Hotărârii nr. 294 / 2016 a Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “SUITS – Integrated Transport Systems: Transferable tools for Authorities”, finanțat în cadrul programului HORIZON 2020