HOTĂRÂREA NR. 316 cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 47/617 mp teren intravilan înscris în CF.nr.78027 – C1-U6 Alba Iulia cu nr.topo. 2935/1/1/7/VIII situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr.6B , Bl.G3, Ap.8, Jud. Alba în favoarea numiților Groza Vasile și soția Groza Maria