HOTĂRÂREA NR. 314 privind însușirea protocolului privind trecerea din domeniul privat al Statului Român și administrarea R.A.D.E.F „România-Film” în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local a a imobililui Cinematograf Columna situat pe strada Nicolae Titulescu (fostă Zorilor) nr. 8 și înscrierea în inventarul domeniului public al Municipiului Alba Iulia