HOTĂRÂREA NR. 313 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018 a Consiliului local privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 decembrie 2020