HOTĂRÂREA NR. 313 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 80634/13.07.2021, formulată de către domnul Mârza Ioan Traian împotriva Hotărârii nr.273/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia