HOTĂRÂREA NR. 310 privind alegerea viceprimarilor municipiului Alba Iulia