HOTĂRÂREA NR. 310 privind însușirea documentației de primă înscriere ( introducere a geometriei) a unui imobil situat pe str. Nicolae Titulescu – Cinematograf Columna