HOTĂRÂREA NR. 305 privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia în domeniul public a imobilului (drum), strada Azur în administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia