HOTĂRÂREA NR. 303 cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 13/550 mp teren intravilan înscris în CF nr.74826 – C1-U23 Alba Iulia cu nr.topo. 2965/3/1/XXII situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș , Bl.10BC, Ap.22, județul Alba în favoarea numitilor Haneș Nicolae și soția Haneș Bianca Ramona