HOTĂRÂREA NR. 302 cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 11,8/966 mp teren intravilan înscris în CF.nr.72522 – C1-U58 Alba Iulia cu nr.topo. 2965/3/8/XXXVII situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr.21, Bl.31, Ap.38 Jud. Alba în favoarea numitilor Oniga Vasile și soția Gligor Liliana Marinela