HOTĂRÂREA NR. 301 cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 12/489 mp teren intravilan înscris în CF. nr.70452 – C1-U10 Alba Iulia cu nr.topo. 2965/3/6/XXXI situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr.17, Bl. 29, scara B, Ap.31, județul Alba în favoarea numitului Bolca Gheorghe