HOTĂRÂREA NR. 293 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de Cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia și Asociaţia Institutul de Cercetare în Permacultură din România, aprobat prin Hotărârea nr. 103/2020 a Consilului local