HOTĂRÂREA NR. 289 privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SDEE TRANSILVANIA SUD SA