HOTĂRÂREA NR. 263 privind APROBAREA planului urbanistic zonal: ”ELABORARE PUZ REGLEMETARE TRMA STRADALĂ ȘI LOTURI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE ȘI SEMICOLECTIVE”