HOTĂRÂREA NR. 252 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.52231/10.05.2021, formulată de către doamna Mada Maria Lucreția împotriva Hotărârii nr.271/2020 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia