HOTĂRÂREA NR. 238 privind aprobarea exonerării, totale sau parțiale, a obligației de plată a chiriilor și redevențelor aferente contractelor de închiriere, concesiune și asociere având ca obiect bunuri proprietate publică sau privată a municipiului Alba Iulia, în care se desfășoară activități suspendate sau restrânse în baza actelor emise de autoritățile publice centrale și/sau locale