HOTĂRÂREA NR. 237 privind încheierea unui act aditional la contractul de administrare nr. 119588/15.12.2016 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia