HOTĂRÂREA NR. 236 privind înaintarea către Guvernul României a Notei privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 115981, respectiv nr. 115982 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului și darea în administrarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții „deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia – Alba Iulia / Alba Iulia – Șugag, LEA 220kV d.c. Cluj Florești – Alba Iulia / Alba Iulia – Gâlceag”