HOTÃRAREA NR. 233 cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a suprafeței de 281 mp teren intravilan înscris în CF. nr. 80033– Alba Iulia cu nr. topo. 4354/49/1 situat în Alba Iulia, str. Cetății nr.1A, Jud. Alba în favoarea numitei Marșu Valeria