HOTÃRAREA NR. 231 cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului județului Alba a suprafeței de 100 mp teren intravilan înscris în CF. nr. 74424 – Alba Iulia cu nr. topo. 1599/1/2, 1599/2/2, 1600/2 situat în Alba Iulia, str. Moldovei nr.5, Jud. Alba în favoarea numitelor Breaz Maria și Boboș Aurelia Mihaela