HOTĂRÂREA NR. 215 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 306/2019 a Consiliului local cu privire la aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr.1M