HOTĂRÂREA NR. 213 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.300/2019a Consiliului local cu privire la aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr.1B