HOTĂRÂREA NR. 204 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE STRADA ALCALA DE HENARES“, MUNCIPIUL ALBA IULIA