HOTĂRÂREA NR. 198 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: Proiect tip – “Construire bază sportivă TIP 1, localitatea Micești, cartier Micești, str. Stadionului nr. 9, municipiul Alba Iulia, județul Alba”