HOTĂRÂREA NR. 197 privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Conectarea rutelor romane istorice din regiunea Dunării” (“ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes”‏), acronim „ISTER”, finanțat în cadrul Programului Transnațional Interreg Danube, Axa prioritară 2 – Mediu și cultură responsabilă pentru regiunea Dunării, Obiectiv Specific 2.2 – Promovarea utilizării durabile a patrimoniului și al resurselor naturale și culturale