HOTĂRÂREA NR. 196 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 127/2016 a Consiliului local cu privire la preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei proprietarului din blocurile de locuințe din municipiul Alba Iulia incluse în Programul Operațional Regional 2014/2020, Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, cu completările și modificările ulterioare