HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE, 2 TRONSOANE(1 tronson de tip B1 și un tronson aferent zonei Z3), cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia“ etapa I , II, III