HOTĂRÂREA NR. 194 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “ CONSTRUIRE ANSAMBLU URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ȘI DE RECREERE-CARTIER GHEORGHE ȘINCAI, MUNICIPIUL ALBA IULIA” etapa 1 si etapa 2