HOTĂRÂREA NR. 193 privind aprobarea proiectului “Achiziția de echipamente pentru consolidarea capacității sistemului medical public din Alba Iulia pentru gestionarea situației de urgență cauzată de criza COVID – 19”, COD MYSMIS 138328, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și a indicatorilor tehnico – economici ai acestuia