HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere nr. 22.748/2010 și nr. 19.853/1999 încheiate între Municipiului Alba Iulia şi SC B&B Prorox Proiect SRL