HOTĂRÂREA NR. 177 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.131.923/2019 încheiat între Municipiul Alba Iulia și S.C.DREW FARM TO TABLE S.R.L.