HOTĂRÂREA NR. 175 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – modificare reglementari urbanistice aprobate prin art.12 din Hotărârea nr. 141/2017 a Consiliului local prin modificare zona funcționala din zona de locuințe familiale în zona mixtă

Art 1 la HCL nr. 175/2020