HOTĂRÂREA NR. 174 privind modificarea Hotărârii nr. 107 din 2017 a Consiliulului local Alba Iulia cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Creșterea calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii”- acronim Metamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020