HOTĂRÂREA NR. 172 privind aprobarea proiectului BI Smart Alba Iulia, COD SIPOCA 810/ COD MYSMIS 136237, depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și a cheltuielilor aferente acestuia