HOTĂRÂREA NR. 171 privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică cu un Birou de Avocatură în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia în cauza ce face obiectul Dosarului civil nr.1331/107/2020 aflat pe rolul Tribunalului ALBA