HOTĂRÂREA NR. 169 privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri precum și la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice